Centrum Rachunkowości Joanna Kubica
inne
  • Współpraca w zakresie obsługi należności, to m.in.:
  • Doradztwo w zabezpieczaniu transakcji
  • Monitoring należności i zobowiązań
  • Świadczenie usług windykacji polubownej
  • Generowanie ponagleń do zapłaty, not odsetkowych oraz potwierdzeń sald
  • Przygotowywanie pozwów sądowych i wniosków komorniczych